Toilet Gallery

Burza #4 rozšířila svou uměleckou činnost v Pražské tržnici o netradiční výstavní prostory – veřejné toalety, které se nachází přímo naproti jejich zahrádky a kulturního místa. Toilet Gallery vznikla za účelem prezentace současného umění mimo galerijní prostory, ve veřejném prostoru, a rovnou na místě, kde by ho všichni nejméně čekali. Spolu s Burzou #4 jsme oslovily současné umělkyně a umělce, aby výtvarně ztvárnili dveře kabinek v rámci jednotného konceptu, který jsme v naší kurátorské sekci ještě zúžily.

Prvním tématem v prostředí Toilet Gallery je kontakt. Výtvarné zadání pro současné autory bylo, vyjádřit své pojetí kontaktu na místě, které je pro většinu z nás intimním prostorem. Kvůli šířící se pandemii, se realizace budou soustředit právě na problematiku reálného setkávání.

Naše kurátorská sekce představuje tematický soubor stay in contact. Zprostředkovává rozvahu devíti? vybraných autorů nad tím, co pro každého hraje důležitou roli při udržování kontaktu s okolním světem. Výsledek představuje škálu situačních reflexí, jež se vykrystalizovaly z nemožnosti se skutečně setkávat a prožívat umění tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Výběr autorek a autorů byl ovlivněn naší opakovanou spoluprací s nimi, pochopitelně možností být s nimi opět v reálném kontaktu a v neposlední řadě jim umožnit příležitost, skrze kterou se budou moci postupně navracet do jejich nejvíce komfortního prostředí – tvůrčího světa.

Více informací na Instagramu