ARCHITEKTURA II

Zpět
Invalidovna 18. 9. – 11. 10. 2020
architektura čvut inspireliawards

Výstava ARCHITEKTURA II představila finalisty soutěže INSPIRELI AWARDS a vybrané bakalářské a diplomové práce studentů Katedry architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. 3Kurátorky společně s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT opět po roce představily finalisty celosvětové studentské soutěže INSPIRELI AWARDS, kteří v letošním roce zpracovali návrhy revitalizace Amfiteátru v Burkina Faso. Na výstavě jsou zároveň vystaveny tzv. Žlutými kartami oceněné bakalářské práce a diplomové projekty nominované na Cenu prof. Ing. arch. Svatopluka Voděry studentů programu Architektura a stavitelství.

Grafika: Matyáš Vedral
Fotografie: Ilona Sochorová