ATTENTION PEOPLE

Zpět
Galerie Rampa 5.12.2019 - 26.1.2020
invalidovna materialtimes

ATTENTION PEOPLE Dany Bartoníčkové byla druhou výstavou cyklu material times. Ústřední technikou této prostorové instalace byla intarzie, neboli výtvarné dílo skládané a lepené z různých druhů materiálů, struktur i barev. V tomto případě se jednalo o vosk, kombinovaný zejména se sádrou, dřevem a kovem. Inspirací k vytvoření této série soch a obrazů byl autorčin pobyt v New Yorku, kde na každém kroku narážela na oranžové výstražné kužely, avšak i na nesmyslných a očividně bezpečných místech.

Cyklus material times prezentoval návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu jednotlivé výstavy cyklu material times pracovaly s jednoduchou, ale efektní scénografií.

Grafika: Myrna Krejčí
Fotografie: Petra Procházková