Invalidovna

Pilotním projektem 3Kurátorek, vznikajícím mimo studijní prostředí, je zajištění uměleckého programu, a tudíž i oživení jedné částí rozsáhlého barokního objektu karlínské Invalidovny. Od května do října 2019 proběhne prvotní program za účelem revitalizace tohoto důležitého, avšak dlouho chátrajícího centra karlínského dění. Spolek Iniciativa pro Invalidovnu se bude snažit, prozatím dočasně, proměnit tiché místo v živé srdce Karlína, k teré bude sloužit obyvatelům této městské části, ale i celé Praze. Vznikne tak nové komunitní, kulturní i pohybové centrum doplněné o místo pro střetávání a odpočinek.

Část horního patra západního křídla Invalidovny bude mít funkci dočasného výstavního prostoru. Během šesti měsíců zde budou probíhat různorodé výstavní projekty, umělecké intervence, veřejné projekty, workshopy a některé prostory budou sloužit přímo umělcům, jako jejich prozatímní rezidence. Na výstavních realizacích se budou spolupodílet například diplomanti vysokých uměleckých škol, privátní galerie, etablovaní českoslovenští umělci i umělecké skupiny. Díky širokému spektru oslovovaných, bude program koncipován formou kratších pop-upových prezentací.