Invalidovna

V minulém roce, od května do října 2019, jsme začaly poprvé v rámci existence platformy 3Kurátorky prezentovat současné a začínající umělce skrze projekt Invalidovna Open, ke kterému nás přizval spolek Iniciativa pro Invalidovnu. Během první sezóny jsme v Galerii 3Kurátorek v západním křídle Invalidovny zrealizovaly 8 výstav, které představily rozdílná témata, jež byla povětšině prezentována čerstvými absolventy či současnými studenty českých uměleckých vysokých škol.

V tomto roce se naše působení v Invalidovně zkrátí z důvodu koronavirové epidemie o jeden měsíc, avšak věříme, že tímto způsobené delší přípravy se pozitivně projeví na realizaci i kvalitě výstavních projektů. Na červen až říjen 2020 máme připravených celkem 5 výstav s pestrou škálou nejen čistě kulturních akcí. Jednotlivé výstavy i doprovodné programy se budou výrazně tematicky lišit, a díky tomu doufáme, že opět jako minulý rok nabídneme program, který zaujme širší veřejnost. Vzhledem k rozšiřujícímu se okruhu našich spolupracujících umělkyň a umělců představíme kromě stálých jmen i nové autory, se kterými se nám podařilo navázat spolupráci. Opět se tedy zaměřujeme na prezentaci mladých autorů, ale více než minulý rok se jedná již o etablovaná jména aktuální české umělecké scény.

Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je
čtvrtek – neděle 15:00–19:00