Křiváci

Zpět
NAPA Records 6.11.2019 - 5.1.2020
napa malby

Série Nakřivo malířky Kristýna Šraierové pojednává o hledání dokonalosti v nedokonalém, převážně v dnešním světě, ve kterém většina jedinců touží po perfektních symetrických věcech i životech. Nikdo z nás ale není symetrický, ani věci často nejsou na milimetry přesné, zdánlivý kruh může být elipsou, čtverec obdélníkem a obrazy nemusí být pravoúhlé. Dokonalost tak může spočívat právě v hledání jinakostí, jemných nuancí, které činí věci jedinečnými.

Grafika: Myrna Krejčí
Fotografie: Kristýna Šraierová, 3Kurátorky