Zpět

Studium kurátorství aneb ty jsi nikdy nechtěla být umělcem?

11.3.2021
podcast

Poměrně často dostávají 3Kurátorky otázky ve smyslu, zda to umění nechtěly spíš tvořit, nebo kde se vůbec dá studovat teorie umění nebo popřípadě přímo kurátorství. Velmi často také nastává nutnost ve společnosti objasňovat, jaká je vůbec role kurátora a jak se liší například od práce kunsthistorika. Proto se 3Kurátorky rozhodly povídat si ve 4. díle podcastu o problematice studia výtvarné teorie a osvětlení toho, kdo je vlastně kurátor.

TIPY

Médium kurátor - role kurátora v současném českém umění - Sborník textů třiceti českých kurátorů současného umění o tom, co je to kurátorství.

Kdo je kurátor/ka? - Esej Martiny Pachmanové z roku 2007, která je součástí knihy Médium kurátor, která je dostupná na kulturním webu A2.

Pozice kurátor: Poznámky správců umění a designu - Publikace Romany Veselé z roku 2017, která se zaměřuje na dokumentaci současného stavu kurátorství jako oboru a snaží se otevřít diskusi nad situací kurátorů u nás v porovnání se zahraničím.

Umělec jako kurátor, kurátor jako umělec? - Rozhovor s umělci a zároveň kurátory Milanem Mikuláštíkem a Martine Heroldem o vztahu mezi kurátory a umělci.

DJ Kurátor - Vzdělávací program připravený Centrem pro současné umění DOX, které si klade za cíl seznamovat žáky s rolí kurátora v provozu současného umění.