Zpět

Gender art aneb proč se nejedná pouze o feministické umění

podcast

V pátém díle Kristýna, Diana a Alžběta rozebírají problematiku pojmů gender, feministické umění, destabilizaci mužské a ženské identity či politiku těla, jak jinak než v kontextu vizuálního umění 2. poloviny 20. století. Povídají si o klíčových autorkách a jejich přelomových dílech, jež způsobily ve společnosti i výtvarném prostředí nové vnímání lidského těla, pohlaví i sexuality.

TIPY

Druhé pohlaví (Le deuxième sexe) - Kniha Simone de Beauvoir z roku 1949 o postavení žen ve společnosti.

Women artists - Publikace zaměřující se na život a tvorbu padesát umělkyň, od Lavinie Fontany a Artemisie Gentileschi přes Judy Chicago, Anu Mendietu a Guerrilla girls až po Barbaru Kruger, Cindy Sherman a Louise Bourgeois.

Vyvlastněný hlas - Autorky a autoři této knihy mapují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948 až 1989.

Způsoby vidění - Sbírka esejů Johna Bergera, které přináší revoluční pohled na umělecké obrazy a způsoby vizuální masové komunikace. Jednotlivé eseje zároveň nabízejí v mnohém dodnes nepřekonanou, kritickou reflexi vztahů mezi obrazovou kulturou, technologiemi a společenským řádem.

Feministická avantgarda 70. let - Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda, která se uskutečnila v roce 2019 v Domě umění města Brna. Výstava představila mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma.

FLAESH - Výstava děl pěti umělkyň (Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois) v Galerii Rudolfinum, jejichž figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjí esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí.

What Art tells us about Gender - 15 minutové video o postavení genderu v umění.

Teoretičky a kurátorky zabývající se genderem, geder artem a feminismem:

  • Historičky: Dana Muilová, Marie Bahenská
  • Teoretičky: Martina Pachmanová, Pavlína Morganová, Edith Jeřábková
  • Kurátorky: Anna Vartecká, Vendula Fremlová, Terezie Petišková