POKOJE 2019

Zpět
Desfourský palác 8.11. - 17.11.2019
desfourskypalac ujep

Site-specific instalací Tannhäuser, připravenou pro 8. ročník přehlídky mladého umění Pokoje, jsme představili naší aktivistickou motivaci adorovat regionální svéráz. S nadsázkou jsme zprostředkovali krásy ústecké přírody skrze vlastní pojetí opery Richarda Wagnera, která je přímo krajinou kolem města Ústí nad Labem inspirována. Oblast ústeckého kraje je v současnosti vnímána primárně negativně, a to díky svým nezpochybnitelným společenským i ekologickým problémům. Naším cílem bylo zprostředkovat opak, a to krásu svérázné přírody i kulturního dědictví, která se stala inspirací mnoha romantických autorů.

Pokoj vznikl kooperací studentů z ateliéru Digitálních médií a platformy 3Kurátorek z Kurátorských studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Grafika: Hana Vysloužilová
Fotografie: Martin Krupa, 3Kurátorky