POMEZÍ

Zpět
Galerie Rampa 13.2. - 8.4.2020
rampa materialtimes

POMEZÍ Jany Svobodové je třetí výstavou cyklu material times. Výchozím prvkem této výstavy byly stavební materiály, technické tkaniny a jejich svérázné struktury. Souhra světla a stínu vytvářela fascinující hranici na pomezí prostorové instalace, obrazu i grafiky, což jsou výtvarná média, se kterýma autorka opakovaně pracuje. Autorka podporuje funkci stavebních materiálů a jejich charakter, využívá jejich výhod a dovádí je až na samotnou hranici estetizace.

Cyklus material times prezentoval návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu jednotlivé výstavy cyklu material times pracovaly s jednoduchou, ale efektní scénografií.

Grafika: Myrna Krejčí
Fotografie: Kateřina Figarová