Galerie Rampa

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Letošními kurátory Galerie Rampa jsme my 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Kristýna Hájková a Diana Kněžínková.

Cyklus material times

Každá z výstav cyklu material times, se věnuje konkrétnímu materiálu, představenému skrze díla jednotlivých současných umělců. Návrat od konceptu k formě způsobil, že jsme v posledním desetiletí zažili kompletní rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Prezentované současné vizuální umění svou instalací odkazuje k scénografii. Nedílnou součástí materiálového vyjádření je i symbolika odkazující na kulturní fenomény, které jsou interpretovány zcela individuálně.