RE-?

Zpět
Invalidovna 19.6. – 19.7. 2020
invalidovna video fotografie

Výstavní projekt RE-? představil nejaktuálnější práce studentů a absolventů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Předpona RE nese význam zpět, opět či znovu. Teoretik a kritik současného umění Suhail Malik říká, "že přítomnost přestává být okamžikem přechodu z minulosti do budoucnosti, místo toho se stává místem neustálého přepisování jak minulosti, tak budoucnosti.” Nic se nikdy neděje úplně stejně a i když občas bezesporu máme pocit, že žijeme ve stereotypu, nikoliv. Stačí se zastavit, rozhlédnout a vnímat i drobné niance. Snad i aktuální krize, kterou společnost prochází, nás nutí přemýšlet nad hodnotami, které zastáváme i nad možnostmi, jak nastalou situaci ovlivnit a řešit. Dochází k nepřetržitému přepisu dějinných událostí bez možnosti porozumění a kontroly. Pomohla nám tato situace vrátit se k elementárním hodnotám?

Vystavená umělecká díla odkazovala k odlišným slovům s předponou RE. Hravá kombinace uměleckých děl s lingvistickými morfémy tak tvořila narativní fragmenty reflexe, které připomínaly různé události, či odvrací myšlenky k určitým situacím.

Vystavení umělci: Martin Krupa, Simona Patelisová, Jan Poš, Anna Roubalová, Karolína Votýpková a trio Lucie Hyšková, Petr Kubáč, Alexandra Naušová

Grafika: Matyáš Vedral
Fotografie: Jakub Hlaváč