SAKURAJIMA

Zpět
Galerie Rampa 17.10. - 29.11.2019
rampa materialtimes

SAKURAJIMA byla první výstavou začínajícího cyklu material times, ve kterém hráli hlavní roli specifika materiálů. Hlavním prvkem prostorové instalace byl beton, jehož kompozitní hmota je v první řadě tradičně vnímána jako jedna ze základních stavebních složek. Beton již ale dávno není spojován pouze s architekturou, ale je také více využíván v designu a umění. Radek Směták ve své instalaci akcentoval estetickou krásu přírodních katastrof, podloženou japonskými kulturními fenomény. Z toho důvodu nesla tato výstava název inspirovaný aktivním stratovulkánem Sakura-džima, v anglickém přepisu Sakurajima. Vulkán se nachází na japonském ostrově Kjúšú. Z chemicko-fyzikálních vlastností betonu je zajímavé, že netvrdne vyschnutím, ale vnitřní krystalizací, která začne přibližně hodinu po jeho namíchání. Jedná se o nevratný proces, což zcela odkazuje ke geologickým procesům, kterými se autor inspiroval.

Cyklus material times prezentoval návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu jednotlivé výstavy cyklu material times pracovaly s jednoduchou, ale efektní scénografií.

Grafika: Myrna Krejčí
Fotografie: Kateřina Figarová