Speaking in tongues

Zpět
Invalidovna 16. 10. – 1. 11. 2020
invalidovna UMPRUM sarabojović dantedanielhartl

Souborná výstava Sary Bojović a Dante Daniela Hartla s názvem Speaking in Tongues představuje tvorbu studentů ateliéru malby doc. Mgr. ak. mal. Jiřího Černického a Mgr. Michala Novotného z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).

Jak z anglického názvu výstavy vyplývá, koncept reflektuje širokou škálu multimediálních způsobů současných výtvarných vyjádření, která zpracovávají různá témata, jež umělci ve svých realizacích dlouhodobě rozebírají. Mezi ně patří například vztah a chování člověka k přírodě, obecná reflexe společenských konvencí či zkoumání hranic mezi volným uměním a designem.

Pomocí různých výtvarných prostředků i materiálů tak oba autoři zprostředkovávají bližší vysvětlení svých individuálních postojů k výše zmíněným a dalším, často kontroverzním, ale velmi aktuálním tématům. K vidění jsou obrazy, objekty i pro konkrétní výstavu a místo vytvořené site specific instalace. Výstavní projekt tudíž představuje nejaktuálnější principy, podobu i řeč současného umění. Vystavena jsou díla existující již před výstavou, ale i artefakty vytvořené přímo pro účel výstavy. Ačkoliv mají oba dva umělci k umění rozličný přístup, tento výstavní koncept nalézá jejich prolínající se elementy a vizuální prvky, kterými se vzájemně jejich díla i tvůrčí příběhy doplňují.

Grafika: Matyáš Vedral
Fotografie: David Stejskal

Video ze zahájení výstavy: