VIRTUALITA

Zpět
Invalidovna 6.9. - 29.9.2019
invalidovna

Výstava VIRTUALITA akcentovala problematiku, do jaké míry virtuální prostor dokáže ovlivnit naši reálnou identitu a za jaké hranice jsme schopni zajít v rámci budování té virtuální. Přes všudypřítomnou technizaci světa, která prostupuje i do světa umění autoři svými díly nabádali k vystupování z komfortní zóny virtuálního světa. Sami umělci prožili dospívání v době, která je čím dál více ovlivňována internetem, novými médii a sociálními sítěmi. Tyto tendence se vměšují i do jejich umělecké tvorby a každý z nich se tudíž zaměřuje na odlišné umělecké vyjadřovací prostředky. Výstava reflektovala zpětné působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život. Zároveň však obsahovala jisté alarmující uvědomění, že technizace světa a orientace v něm je důležitá a nepostradatelná.

Na výstavě VIRTUALITA se podílelo šest mladých autorů. Byli jimi Filip Hauer, Kristýna Šraierová, Simona Patelisová, Anna Roubalová s Annou Wyrwovou a Martin Krupa.

Grafika: Myrna Krejčí
Fotografie: 3Kurátorky