Ženy

Zpět
Galerie INDUSTRA ART 29. 9 - 26. 10. 2021
ženy industra instalace malba socha

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy ŽENY Lenky Chánové, Jany Svobodové, Terezy Štětinové a Anny Wyrwové, které proběhne 29. září 2021 od 18 hodin v Galerii INDUSTRA ART v Brně.

Výstavnímu projektu ŽENY jde zejména o deskripci individuálních osobností i výtvarných projevů autorek, které získávají na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve výstavě.

V rámci výstavního konceptu se představí autorky dvou generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová (*1997) a Jana Svobodová (*1995), starší prezentují Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová (*1985). Umělecké výrazy jednotlivých autorek se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev, přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.ereza Hořtová (*1998) se celé své bakalářské studium na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze, oboru Fotografie a audiovize zabývala fotografováním autoportrétů, které vnímá jako způsob sebevyjádření nabízející mnoho možností. Stěžejní pro ni jsou například téma nemístnosti, jež pociťovala ve společnosti, kde se bezdůvodně cítila tak, jako že tam nepatří.